„Czytamy książki, aby dowiedzieć się, kim jesteśmy i kim możemy się stać.” …

Dnia 02.02 marca 2024 r. biblioteka szkolna przyjęła w poczet swoich czytelników uczniów kl. I. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej i rozwijania umiejętności czytania. 
Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie odbyły się gry i zabawy z książkom, rebusy, zagadki czytelnicze, zabawy przy muzyce. Następnie uczniowie kl. I odgadywali zagadki związane z postaciami bajkowymi odczytany został przez panią dyrektor wiersz pt.,,Skarga książki’’. Po wykonaniu wszystkich zadań uczniowie przyrzekli, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i umiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Aktu pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej dokonała pani dyrektor Katarzyna Przytuła – Bińkowska. Na pożegnanie nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe zakładki do książek.  Nauczyciel – bibliotekarz pani Aneta Jarzembińska podziękowała wychowawczyniom kl. I pani. Joannie Lech i pani Ewelinie Janczyk za to, że propaguje czytelnictwo wśród swoich wychowanków. 
Dla pierwszoklasistów, ten dzień był pełen wrażeń. Myślę, że na długo pozostanie w ich pamięci.