DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

21 listopada to Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. W Publicznej Szkole Podstawowej obchodzony był 19 listopada. Z tej okazji uczniowie przyszli do szkoły ubrani na żółto, z przypiętymi do ubrania żółtymi uśmiechami lub słoneczkami oraz przynieśli ze sobą życzliwość i pozytywne emocje.

W tym dniu na obydwu holach, na tablicach przypięte były ,,Drzewka Pozdrowień’’. Każdy uczeń, nauczyciel lub inny pracownik szkoły mógł napisać na karteczce pozdrowienia dla kogoś i przypiąć do drzewka.

Ponadto na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie i przy pokoju nauczycielskim przygotowana była gazetka z okazji Dnia Życzliwości, do której przypięto karteczki z miłymi słowami, np.: jesteś super, lubię Cię, uśmiechnij się, zawsze możesz na mnie liczyć. Można je było oderwać i podarować komuś sprawiając radość.

W tym dniu panowała atmosfera wesołej zabawy, dzielono się uśmiechem i życzliwością.

Przygotowała i opracowała Anna Przytuła