Edukacja z wojskiem

W dniu 29 maja 2024 r. odbyły się zajęcia z edukacji proobronnej, w których wzięli udział uczniowie z kl. 7a i 7b Szkolenie przeprowadzili żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczeni przez Ministra Obrony Narodowej w formie teoretycznej i praktycznej. 
Celem przedsięwzięcia “Edukacja z wojskiem” było podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa, kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożenia oraz nabycie praktycznych umiejętności zachowania w takich sytuacjach, a także nauka bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach i bardzo wysoko ocenili przydatność prezentowanej problematyki.