FINAŁ KONKURSU  CZYTELNICZO – PLASTYCZNEGO

FINAŁ KONKURSU  CZYTELNICZO – PLASTYCZNEGO

Pt. „Moja ulubiona bajkowa postać”

          W dniu 14.05.2019r. został roztrzygnięty konkurs czytelniczo- plastyczny, dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Zadaniem ucznia było wypożyczenie  książki i  wykonanie rysunków ulubionych bajkowych postaci. Każdy uczeń po przeczytaniu wybranej przez siebie bajki wykonywał   rysunek bajkowej postaci i umieszczał je w koszulce na otrzymanym plakacie,  stosując dowolna technikę. Na koniec kwietnia wszystkie prace zostały zebrane i wyeksponowane w bibliotece, a później na holu głównym.

         Komisja wyróżniła prace następujących uczniów:

– Mateusz Maciupa 
– Maria Oberda
– Zuzanna Banaszczyk
 – Joanna Gralec
 – Michał Gołosz
 – Mikołaj Walas
 – Katarzyna Surdy

         Uczniowie Ci zostali nagrodzeni nagrodami książkowymi. Pozostałe prace zostały nagrodzone nagrodami pocieszenia – zakładki do książki. Konkurs zorganizowała Maria Sasal – nauczyciel bibliotekarz.