I szkolna debata

W dniu 30 stycznia odbyła się w naszej placówce debata szkolna, poświęcona roli szkoły w nabywaniu przez uczniów umiejętności, które pozwolą im być w przyszłości godnymi naśladowania  obywatelami swojej społeczności.  W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Jastrząb – Andrzej Bracha, Przewodniczący Rady Gminy – Sławomir Bińkowski, Przewodniczący Rady Rodziców naszej szkoły – Cezary Janczyk, Sekretarz – Albert Bobrowski, Dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz uczniowie.

Debatę, która przeprowadzona została w formie dyskusji plenarnej, poprowadziła przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego – Aleksandra Janczyk.  Dobór odpowiedniej formy spotkania spowodował, że uczestnicy mogli swobodnie zaprezentować swoje poglądy, wiedzę i doświadczenie.

Analizie poddane zostały  dwa główne tematy: „Jakie umiejętności powinien posiadać absolwent naszej szkoły?”  oraz „Wolność i odpowiedzialność. Czy warto być aktywnym obywatelem swojej społeczności?” Pomimo niewielkiego onieśmielenia wszyscy uczestnicy starli się zabrać głos, przedstawiając swoje zdanie na wybrany temat. Dorośli podzielili się swoim doświadczeniem z obecną młodzieżą, wskazując tym samym właściwe postawy obywatela. Uczniowie wypowiedzieli się na temat swoich oczekiwań oraz tego co motywuje ich do nauki.  

Debata pozwoliła obecnym dostrzec siłę i możliwości, jakie daje dialog i dyskusja. Uczniowie zrozumieli, jak ważna jest umiejętność wypowiadania własnego zdania, formułowania efektywnych, przekonujących argumentów, a zarazem słuchania głosu innych.

Obydwa poruszone tematy pokazały przede wszystkim jak ważna jest dobra komunikacja między dorosłymi i młodzieżą. Przedstawiciele społeczności szkolnej, mogli podzielić się z dorosłymi swoimi opiniami, które często pozostają jedynie w ich głowach. Spotkanie to niewątpliwie było dla nich lekcją życia, z której wyniosą  takie umiejętności, jakich nie nauczy ich żadna książka.

Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim obecnym, za rozmowę, a przybyłym gościom za przyjęcie zaproszenia.