Idzie nowe!

Coraz więcej naszej tradycyjnej aktywności przenosimy do sieci. Zaczęliśmy od nauczania, a teraz kolejne elementy szkolnego życia zaczynamy wdrażać w zdalny sposób. W czwartek 16 kwietnia po raz pierwszy urządziliśmy spotkanie Rady Pedagogicznej w formie telekonferencji ze zdalnym głosowaniem uchwał zaś w piątek odbyło się szkolenie nauczycieli w formie webinara. To ostatnie przeprowadzone zostało przez p. Dorotę Kuleszę – Tałan i dotyczyło radzenia sobie w sytuacji kryzysowej, jaką spowodował stan epidemii i związane z nim restrykcje. Prowadząca przeanalizowała sytuację uczniów i nauczycieli, ich odczucia związane z poczuciem zagrożenia, niepewnością, przeciążeniem pracą zdalną i niewygodą kwarantanny a następnie wspólnie z uczestnikami wirtualnego spotkania szukała sposobów radzenia sobie z nową rzeczywistością. 

Powoli przyzwyczajamy się do nowych form pracy. Część z nich zapewne pozostanie z nami nawet powrocie do stany sprzed zarazy. Trzeba przyznać, że epidemia sprzyja poznawaniu wygodnych narzędzi pracy, które okazują się wygodne i efektywne.