JE Henryk Tomasik w naszej szkole!

26 lutego 2020r. gościliśmy w naszej szkole Jego Ekscelencję Henryka Tomasika, biskupa Diecezji Radomskiej. Ksiądz biskup, odbywający właśnie wizytację w parafii Jastrząb, przybył do naszej szkoły na zaproszenie ks. Pawła Męciny, by spotkać się ze szkolnym kołem Caritas. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Jastrząb p. Andrzej Bracha oraz Dyrektor p. Beata Katarzyna Przytuła-Bińkowska i zastępca Dyrektora p. Katarzyna Owczarek. Uczniowie wraz z Opiekunami opowiedzieli o swoich działaniach charytatywnych, wysłuchali wskazówek księdza biskupa i wzięli udział we wspólnej modlitwie. Następnie, ks. biskup wziął udział w spacerze po szkole i odwiedził klasę 8, by wręczyć jej dyplom za zebranie największej ilości słodyczy w akcji charytatywnej. 

Galeria:

Kliknij, aby obejrzeć galerię

Modlitwa z księdzem biskupem (wideo 4K):