Jesteśmy Szkołą Demokracji

Projekt Szkoła Demokracji ma na celu rozwój samorządności i aktywności społecznej uczniów. Ponadto poprzez projekt uświadamiane jest członkom szkolnej społeczności, że szkoła to nie tylko budynek, do którego MUSZĘ iść. To jest miejsce, do którego CHCĘ chodzić. Szkoła nie powinna kojarzyć się tylko (choć przede wszystkim) jako miejsce poświęcone nauce. Tak nie jest. Jest to również miejsce spotkań, rozwijania swoich pasji i zainteresowań, wspólnego działania na rzecz społeczności szkolnej. Jest to projekt, który ma uświadomić, że szkoła stanie się miejscem dla każdego, gdzie każdy będzie mógł śmiało wyrażać swoje zdanie, gdzie każdego zdanie będzie ważne!

Zadania projektu Szkoły Demokracji opierają się na 7 obszarach tematycznych. Są to: wybory reprezentacji, komunikacja i media, działania uczniów, podejmowanie decyzji, uczenie się i nauczanie, otwarta szkoła, zasoby i kwestie formalne. Aby został przyznany nam certyfikat „Szkoły Demokracji” musieliśmy na samym początku zdiagnozować działania szkoły w każdym z obszarów, a następnie w oparciu o wyniki, przygotować i wprowadzić w życie plan poprawy funkcjonowania tych obszarów, które tego wymagały. Przez cały ten czas nasza szkoła była wspierana przez mentora.

Dzięki wsparciu dyrekcji oraz wielkiemu zaangażowaniu naszych uczniów udało nam się zrealizować większość zaplanowanych działań, a ich ukoronowaniem jest zdobyty tytuł „SZKOŁY DEMOKRACJI”.