Klasa 4a w obliczu szkolnych inicjatyw

4a wykazała się aktywnym zaangażowaniem w obchody Dnia Życzliwości. Pod przewodnictwem swojej wychowawczyni, pani Agnieszki Gniadek, uczniowie zdecydowali się w wyjątkowy sposób uczcić tę ważną okazję.

W duchu solidarności i pozytywnego podejścia do życia, uczniowie założyli żółte ubrania, tworząc kolorowy kontrast wśród szkolnych korytarzy. Warto zaznaczyć, że udział w inicjatywie nie tylko przyczynił się do stworzenia wyjątkowej atmosfery w klasie, ale również był wyrazem wspólnego zaangażowania w budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich.

Niezapomnianą radość przyniosła uczniom sesja fotograficzna na tle skrzydeł życzliwości, które symbolicznie podkreślały wartość wspólnego działania i wzajemnej życzliwości. Zaangażowanie klasy 4a w organizowane działania pokazują, jak istotne są drobne gesty życzliwości w codziennym życiu.

Serdecznie gratulujemy klasie 4a oraz pani Agnieszce Gniadek za zaangażowanie i pomysłowość w tworzeniu pozytywnej atmosfery podczas obchodów Dnia Życzliwości. Takie inicjatywy wnoszą nie tylko radość, ale również budują silne więzi między uczniami i nauczycielami.