Laboratoria Przyszłości

W ramach programu edukacyjnego Laboratoria Przyszłości nasza placówka zyskała nowoczesny sprzęt, który pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania na lekcjach różnych przedmiotów. Uczniowie klas ósmych poznając na lekcji fizyki budowę obwodów elektrycznych mogli samodzielnie dokonywać pomiarów zakupionymi w rama programu multimetrami.