Mały mistrz ortografii

Po przeprowadzonych klasowych konkursach ortograficznych  w klasach II-III przez wychowawców poszczególnych klas zostali wyłonieni uczniowie do Szkolnego Konkursu Ortograficznego.

Szkolny Konkurs Ortograficzny pod hasłem „ Mały Mistrz Ortografii” odbył się 15.11.2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastrzębiu. Wzięło w nim udział 11 uczniów z klas II-III.

Komisja po sprawdzeniu prac wyłoniła trzy uczennice, które ze względu na osiągnięte wyniki zakwalifikowały się do Gminnego Konkursu Ortograficznego.

Są to uczennice:

  1. Alicja Bińkowska klasa IIaI miejsce
  2. Natalia Karbarz klasa IIIa– II miejsce
  3. Julia Kozakiewicz klasa IIIb- III miejsce

Gminny Konkurs Ortograficzny odbędzie się 11.12.2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Gąsawach Rządowych.

Organizatorem Szkolnego Konkursu Ortograficznego była wychowawczyni klasy IIa – Joanna Lech.

Kliknij, żeby zobaczyć więcej..