Międzynarodowy Konkurs “Kangur Matematyczny”

Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach. W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, przeprowadzające test pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Celem Konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów.  

Szkolny Koordynator Konkursu Julita Król wraz z panią Anną Wakułą  była  odpowiedzialna  za przebieg Konkursu w swojej szkole, w którym uczestniczyło w sumie 36 uczniów.

Kamil Kloch uczeń klasy 3b gimnazjum oraz Natalia Karbarz  uczennica klasy 4b
 PSP im. T. Kościuszki w Jastrzębiu otrzymali wyróżnienie.  Dyplom oraz nagrodę książkową otrzymają na uroczystym zakończeniu roku szkolnego.

??
??