Najstarsza absolwentka naszej szkoły!

29 września jubileusz setnych urodzin obchodziła najstarsza absolwentka naszej szkoły, p. Marianna Aleksandra Piotrowska, ur. 29. 09.1920 r. Pani Marianna, zamieszkała w Jastrzębiu na ulicy Krótkiej, jest kombatantką.

W czasach wojny była Żołnierzem AK, awansowana do stopnia porucznika. Służyła jako sanitariuszka na terenie dawnego województwa radomskiego, posługiwała się pseudonimem „Jutrzenka”. W strukturach AK Pani Marianna służyła wraz z nieżyjącym już mężem. Jubilatka otrzymała następujące odznaczenia:

1.1990 rok- Medal Zwycięstwa I Wolności

  • rok- Krzyż Armii Krajowej
  • rok- Odznaka “Akcja Burza”
  • rok- Odznaka Weterana Walk Niepodległości.

Pani Marianna Piotrowska obecnie jest wdową, ma 2 dzieci, 3 wnucząt i 6 prawnucząt.

Z okazji jubileuszu, władze Gminy Jastrząb zorganizowały uroczyste obchody jej święta w świetlicy gminnej w Jastrzębiu, które odbyły się w dniu urodzin naszej absolwentki tuż po mszy świętej ofiarowanej w jej intencji. W uroczystościach, oprócz rodziny i najbliższych pani Marianny, udział wziął przedstawiciel radomskiej delegatury  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Paweł Sagan, Wójt Gminy Jastrząb Andrzej Bracha, Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Bińkowski, Radna Gminy Jastrząb Renata Karbarz, Sekretarz Gminy Jastrząb Albert Bobrowski oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Sadza, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu Katarzyna Przytuła – Bińkowska, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Justyna Grzmil, Sołtys Sołectwa Jastrząb Sylwester Minda. Mszę święta w intencji Jubilatki sprawowali księża Zbigniew Tuchowski i Przemysław Mąkosa.

Swoje gratulacje przysłał Jubilatce również Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki:

Warszawa, 29 września 2020 r.

 Pani

Marianna Piotrowska

 

Szanowna Pani,

 

z okazji wyjątkowego jubileuszu 100-lecia urodzin proszę przyjąć moje gratulacje oraz wyrazy szacunku. Oby kolejne lata były szczęśliwe i radosne.

Należy Pani do pokolenia głęboko doświadczonego najnowszą historią Polski. Była Pani świadkiem i uczestnikiem wielu trudnych, ale i doniosłych wydarzeń, które kształtowały kolejne pokolenia Polaków. Pani wyjątkowa droga życiowa — czynne uczestnictwo w działaniach Armii Krajowej i pełnienie funkcji sanitariuszki – jest dowodem niezwykłego patriotycznego zaangażowania i wierności Ojczyźnie.

Za tę ofiarną służbę została Pani odznaczona Krzyżem Armii Krajowej oraz Odznaką Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Dziękuję za tę aktywną postawę cechującą Panią przez całe życie. Jest ona dla nas wszystkich przykładem i inspiracją do codziennej pracy na rzecz naszego kraju.

W tym szczególnym dniu – w imieniu własnym oraz członków Rady Ministrów — składam Pani podziękowania za wszelkie trudy i owoce minionych lat. Dziękuję za lekcję życiowej wytrwałości, którą przekazuje Pani innym. Proszę nigdy nie zapomnieć, że wciąż potrzebujemy Pani doświadczenia i życiowej mądrości

Przekazując najlepsze życzenia dobrego zdrowia, pomyślności i pogody ducha oraz optymizmu na dalsze, szczęśliwe lata, serdecznie Panią pozdrawiam.

Mateusz Morawiecki

Także Wójt Gminy Jastrząb, p. Andrzej Bracha wystosował oficjalny list gratulacyjny z życzeniami dla dostojnej Jubilatki:

Również nasza szkoła dołącza się do podziękowań i życzeń pana Premiera! Jesteśmy dumni z długiego i owocnego życia uczennicy naszej szkoły!