Pasowanie klas pierwszych

Pasowanie na ucznia to pierwszy z najważniejszych szkolnych momentów w życiu każdego dziecka. To oficjalne przyjęcie do grona uczniów, to chwila, do której warto wracać wspomnieniami. Ta uroczystość jest wieloletnią tradycją naszej szkoły wyzwalającą mnóstwo emocji wśród uczniów i nauczycieli, szczególnie jednak przeżywaną przez rodziców. 27 października w poczet uczniów PSP w Jastrzębiu zostało przyjętych 40 uczniów. Na niecodzienną uroczystość uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami zaprosili Wójta Gminy Jastrząb Andrzeja Brachę, Przewodniczącego Rady Rodziców Cezarego Janczyka,  Dyrektor PSP Katarzynę Przytuła-Bińkowską, z-cę dyrektora Katarzynę Owczarek , Grono Pedagogiczne, rodziców. Pierwszoklasiści swój występ zaczęli od pięknego pokazu poloneza, następnie zaprezentowali na scenie swoje umiejętności aktorskie i wokalne. Po pełnej humoru inscenizacji pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę, po czym zostali pasowani na uczniów PSP w Jastrzębiu. Aktu pasowania dokonała Dyrektor szkoły  Katarzyna Przytuła Bińkowska. Na zakończenie „mali bohaterowie” otrzymali drobne upominki ufundowane przez Wójta Andrzeja Brachę, Radę Rodziców oraz rodziców. Nad całością niecodziennego wydarzenia czuwały wychowawczynie klas pierwszych: Renata Czarnota i Iwona Rdzanek. Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście oraz nauczyciele i uczniowie klas pierwszych udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Uroczysty dzień zakończyły pamiątkowe zdjęcia. Mamy nadzieję, że poniższa relacja filmowa i fotograficzna pomoże utrwalić ten szczególny dzień!

Zapraszamy do GALERII 

 

Polonez

Ślubowanie klas pierwszych