Pasowanie na ucznia

19 października 2023 r w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To emocjonujące wydarzenie jest piękną, szkolną tradycją kultywowaną od wielu lat. Pierwszoklasiści przygotowali się do tego dnia wytrwale i starannie pod kierunkiem swych wychowawczyń Pani Joanny Lech i Eweliny Janczyk. Pierwszaki w obecności burmistrza, dyrekcji i rodziców wykazały się wieloma umiejętnościami i pokazały, że zasługują na miano ucznia naszej szkoły. Zaprezentowali wiedzę o właściwym zachowaniu w szkole, bezpieczeństwie w ruchu drogowym i dali się poznać jako młodzi patrioci, kochający swoją Ojczyznę. Po uroczystym przedstawieniu przyszedł czas na złożenie przysięgi ślubowania po czym Pani Dyrektor Katarzyna Przytuła- Bińkowska dokonała pasowania magicznym piórem. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie dostali od Burmistrza Andrzeja Brachy upominki , od szkoły legitymację szkolną a od rodziców pamiątkowe medale i książki. Po uroczystości odbyło się sympatyczne słodkie spotkanie uczniów z rodzicami i wychowawcą w sali lekcyjnej. Ten dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci całej naszej szkolnej rodziny.