Pierwsza sesja Rady Miasta w naszej szkole!

6 stycznia 2023r. nasza szkoła była miejscem historycznego wydarzenia. W jej murach odbyło się pierwsza sesja Rady Miasta Jastrząb. Wydarzenie to było zwieńczeniem dwunastomiesięcznych starań władz Gminy o odzyskanie praw miejskich utraconych przez miejscowość w drugiej połowie XIX wieku. Na mocy aktu nadania otrzymanego przez Wójta Gminy Andrzeja Brachę z rąk Premiera Mateusza Morawieckiego, Jastrząb wraz z 14 innymi miejscowościami o1 stycznia 2023r. stał się na powrót miastem. Na stronach Rządu RP podkreślono, że „Dotychczasowe miejscowości podniosły w ostatnich latach poziom urbanizacji i wykazały miejski charakter. Dodatkowo większość mieszkańców utrzymuje się z działalności pozarolniczej. Są też dobrze skomunikowane z innymi miejscowościami. Ze względu na te cechy uzyskały prawa miejskie.”  Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że nowe miasta powinny przyciągać nowych inwestorów, przedsiębiorców, tworzyć nowe miejsca pracy. „Głęboko wierzę w zrównoważony rozwój Polski, zrównoważony rozwój we wszystkich zakamarkach Polski, w rozwój, który się uzupełnia” – zaznaczył szef rządu.

Uroczystą sesję Rady Miejskiej otworzył przewodniczący Sławomir Bińkowski, a udział w niej wzięli Radni Gminy Jastrząb, Burmistrz Andrzej Bracha, Sekretarz Gminy Agnieszka Dąbrowska, Skarbnik Monika Surdy, zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Wojciech Warso, sołtysi i zaproszeni goście, wśród których należy wymienić senatora Wojciecha Skurkiewicza oraz posłów Agnieszkę Górska i Marka Suskiego, reprezentantów ościennych gmin i dyrektorów placówek oświatowych i kulturalnych. W trakcie sesji, sołtys Jastrzębia Sylwester Minda wręczył Burmistrzowi symboliczny klucz do miasta, wieńcząc w ten sposób wiejską historię miejscowości i otwierając nowy etap w jej dziejach.

Przed rozpoczęciem sesji zgromadzeni mogli wziąć udział w świątecznym montażu słowno-muzycznym grupy teatralnej Młodzi Duchem z Jastrzębia. Seniorzy zrzeszeni w tej grupie zaśpiewali tradycyjne i nowe kolędy oraz podzielili się bożonarodzeniowymi refleksjami autorstwa własnego i twórców takich jak ks. Jan Twardowski czy Matka Teresa z Kalkuty.

Nawiązując do słów Premiera, cieszymy się i przepełnieni jesteśmy dumą, że Jastrząb na nowo stał się miastem i liczymy, że władze i społeczność miejscowości będzie traktować jej nowy status jako zobowiązanie do dalszego rozwoju!

Występ zespołu Młodzi Duchem:

Sesja Rady Miasta:

Galeria zdjęć: