Podziękowanie dla p. Justyny

Docierają do nas wzruszające oznaki dobroci i solidarności w czasach zagrożenia zdrowia. Pani Justyna Wróblewska z Lipienic Dolnych przekazała dziś na rzecz szkoły dość pokaźny zestaw środków do deznfekcji. Dostarczone materiały z pewnością przysłużą się do ochrony zdrowia naszych uczniów i pracowników. Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie materialne!