PRÓBNY ALARM EWAKUACYJNY

29 września w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją z budynku, z udziałem pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się dzieci, młodzieży i pracowników szkoły w sytuacji zagrożenia pożarem oraz zasad postępowania na wypadek pożaru. Cała akcja w wyznaczonym czasie przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw.