Przedstawienia profilaktyczne

 

 

Kształtowanie właściwych postaw to misja szkoły wobec uczniów w każdej grupie wiekowej. Nikt nie jest ani za młody ani za stary, by uczyć się, jak zachowywać się w grupie tak, by nie krzywdzić innych, nie być krzywdzonym samemu oraz reagować na przejawy agresji i przemocy. Te i inne tematy zawarte w szeroko rozumianej profilaktyce psychopedagogicznej podjęte zostały w dwóch przedstawieniach terapeutycznych odegranych w naszej szkole 22 stycznia 2020r. przez małopolski Impresariat Artystyczny „Inspiracja”.

Galerie zdjęć:

Agnieszka Gniadek:

Kliknij, aby przejść do galerii

Michał Gajewski:

Kliknij, aby przejść do galerii

Pierwsze z nich, pt. Prawdziwy skarb, skierowane było do uczniów klas 0 – 3 i dotyczyło niepożądanych reakcji rówieśniczych, takich jak przedrzeźnianie i dokuczanie, które w rezultacie prowadzić mogą do wykluczenia z grupy. W miarę rozwoju akcji, bohaterowie uczą się (i jednocześnie publiczność) empatii i tolerancji odmienności,  i w rezultacie odkrywają prawdziwą przyjaźń. 

Drugie przedstawienie podejmowało problemy starszych uczniów. Punktem wyjściowym była próba samobójcza na pozór beztroskiego nastolatka. Prowadząca śledztwo dziennikarka odkrywa tytułowy „ciąg zdarzeń” wiodący do dramatycznej decyzji młodego człowieka. Wraz z nią poznajemy mroczną stronę szkolnej codzienności walczącego w szpitalu o życie Pawła.