Rozstrzygnięcie konkursu ” Życie codzienne katolika w PRL”

W poniedziałek 30 maja 2022 r. w szydłowieckim zamku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Życie codzienne  katolika w PRL”

     W kategorii klas VII i VIII szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Natalia Karbarz, drugie – Zuzanna Piasecka a trzecie – Nadia  Raganiewicz.  Wyróżnienia  otrzymali:  Maja  Knop  i  Piotr  Bąk. 

     Wszyscy  laureaci  to  uczniowie  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Jastrzębiu.  Opiekunem  naukowym  uczniów  była  nauczycielka  historii – pani  Hanna  Grzyb.

Uczniowie  otrzymali  dyplomy,  nagrody  rzeczowe  i  książki.

Konkurs skierowany był głównie do młodzieży, ale także osób dorosłych. Był także świetną okazją, aby przybliżyć postać ks. Romana Kotlarza (wikariusza Parafii św. Zygmunta w Szydłowcu w latach 1954-1956).

Konkurs zorganizowany był przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach, poseł na Sejm RP Agnieszkę Górską oraz Mazowieckie Stowarzyszenie Integracja.

Pracę należało przygotować indywidualnie, w dowolnym rodzaju literackim (dramat, epika, liryka) na temat wybranych kwestii dotyczących życia codziennego katolików w państwie rządzonym przez komunistów. Praca mogła być oparta na wspomnieniach własnych lub członków rodziny oraz mogła być wzbogacona o zdjęcia, dokumenty, itp.