Sędzia Anna Maria Wesołowska

20 maja 2014r. w ZSP w Jastrzębiu na zaproszenie dyrektora szkoły Zbigniewa Sarnata gościła orzekającą na co dzień w łódzkim sądzie, ale znana też z popularnego programu telewizyjnego sędzia Anna Maria Wesołowska. Pani Sędzia została zaproszona w ramach realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej szkolnego programu „Bezpieczna szkoła”. Przeprowadziła ona cykl wykładów dla dzieci z klas 0-4 i młodzieży z klas 5-6 PSP oraz z klas 1-2 PG.

Głównym celem tych spotkań była szeroko pojęta edukacja prawnicza, która zdaniem Pani Sędzi jest najlepszą profilaktyką wszelkich niewłaściwych zachowań. Przesłanie, z którym przyjechała Pani Sędzia, dla każdej grupy było inne.
Z uczniami klas 0-4 przeprowadziła rozmowę na temat „Jak żyć bezpiecznie”, natomiast z młodzieżą rozmawiała na temat – „Nowe zagrożenia; grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, przemoc rówieśnicza”.

Uświadamiała, że wiele niewłaściwych zachowań wobec kolegów czy nauczycieli posiada znamiona przestępstw, które często ścigane są z urzędu. Młodzież musi zdać sobie sprawę z tego, że to co czasami wydaje się niewinnym czynem, może mieć swój finał na sali sądowej, a w konsekwencji może skończyć się dozorem kuratora sądowego, zakładem poprawczym czy nawet pobytem w zakładzie karnym. Wszystko co mówiła pani Sędzia było z „życia wzięte” z Jej doświadczeń z Sali Sądowej. Trzecie popołudniowe spotkanie przeznaczone było dla rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników instytucji wspierających szkołę. Sędzia mówiła na nim o wadze negatywnych skutków zaniedbań wychowawczych oraz o tym, jakie wywierają one piętno na naszych dzieciach. W trakcie tego spotkania były momenty, gdy słuchaczami wstrząsał nieprzyjemny dreszcz oraz takie, gdy łza kręciła się w oku na myśl o osobach przywołanych w opowieściach pani Wesołowskiej. Na spotkaniach z młodzieżą oraz z dorosłymi, poruszała również tematykę przemocy, agresji, cyberprzemocy czy wczesnej inicjacji seksualnej. Zachęcała też nauczycieli do zakładania w szkołach „kącików prawnych”, które mają za zadanie pomagać młodzieży w trudnych sytuacjach. Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska nawoływała rodziców do współpracy ze szkołą, do interesowania się tym co dzieci robią po szkole i do tego, co robią w „sieci”.

Były też chwile sympatycznej rozmowy i chwile poświęcone na zdjęcia i autografy…

Spotkanie z kimś, kto ma za sobą wieloletnią praktykę w sprawach przestępstw nieletnich, jest dla osób młodych autorytetem. Miejmy nadzieję, że te wykłady skłoniły niejedną osobę do przemyślenia swojego zachowania i do jego zmiany na lepsze lub otworzyły oczy na problemy kogoś w najbliższym otoczeniu.

Myślę, że długo wszyscy w szkole będziemy pamiętać tę wizytę.