Pasowanie na ucznia w ZSP PSP w Jastrzębiu

Kliknij aby przejść do galerii
Kliknij aby przejść do galerii

Dzień 29 października był wyjątkowym dniem dla pierwszaków, którzy złożyli ślubowanie i zostali przyjęci do grona uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
im. T. Kościuszki w Jastrzębiu.
Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. Poznawali szkołę, kolegów, swoje prawa i obowiązki, wdrażali się do wspólnego życia w społeczności szkolnej. Zanim oficjalnie pierwszaki dołączyły do społeczności uczniowskiej zaprezentowali swoje popisy wokalne i aktorskie. Ze wszystkimi konkurencjami poradzili sobie znakomicie, dzięki czemu uwolnili Panią Dyrektor z lodowego kręgu i szponów wrednej Baby Jagi. Udowodnili tym samym, że zasługują na przyjęcie do społeczności szkolnej.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie przez pierwszaków uroczystej przysięgi uczniowskiej. Przysięgę złożyli również Rodzice pierwszaków. Po ślubowaniu każdy z pierwszaków dostąpił zaszczytu pasowania na ucznia dokonanego wielkim piórem przez Pana Dyrektora Zbigniewa Sarnata, po czym Pani Dyrektor Katarzyna Owczarek wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy. Od rodziców uczniowie otrzymali piękne upominki. Po akademii wszyscy udali się na poczęstunek, który przygotowali rodzice. Uroczystość była dla  wszystkich ogromnym przeżyciem i ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Zapraszamy do obejrzenia ślubowania klasy pierwszej, które odbyło się 29 października w naszej szkole. Dziękujemy p. Teresie Figarskiej za udostępnienie nagrania.