Spotkanie profilaktyczne

27 października 2023r w naszej szkole w ramach II edycji akcji edukacyjnej „Adwokaci rozjaśniają prawo” aplikanci adwokaccy p. Joanna Wypchło i p. Agata Skrzypczak z Izby Adwokackiej w Radomiu odbyły dwugodzinne spotkanie z uczniami klas 7 i 8. W trakcie spotkania z młodzieżą panie wyjaśniły pojęcie stalkingu, hejtu oraz omówiły ich formy i konsekwencje prawne, które grożą za uporczywe nękanie innej osoby oraz naruszenie jej prywatności. Uczniom uzmysłowiono, że publikowanie i rozsyłanie ośmieszających informacji, zdjęć, filmów, nękanie rówieśników, podszywanie się pod inną osobę, czy też obraźliwe komentowanie wpisów niesie za sobą poważne skutki psychologiczne jak i prawne. Konsekwencje prawne przedstawiono na podstawie obowiązującej Ustawy o wspieraniu i resocjalizacją nieletnich. Młodzież uzyskała również informacje gdzie i u kogo w omawianych sytuacjach należy szukać wsparcia i pomocy.

Powyższa pogadanka miała na celu zwiększenie świadomości młodego pokolenia
w kwestii zagrożeń i konsekwencji prawnych.