Sukcesy naszych uczniów

Pani Marzena Janowska, naczelnik Wydziału edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Powiatu Szydłowieckiego i Andrzej Koniarczyk, powiatowy koordynator ds. sportu i kultury fizycznej nagrodzili najlepsze szkoły według klasyfikacji końcowej szkolnych zawodów sportowych szczebla powiatowego. Klasyfikacja została przeprowadzona zgodnie z Regulaminem Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej na lata 2020 – 2025. Nasza szkoła zajęła III miejsce w powiecie w kategorii młodzież w roku szkolnym 2022/2023 i otrzymaliśmy pamiątkowy puchar. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych oraz nauczycielom wychowania fizycznego Pani Anecie Jarzembińskiej j Panu Mirosławowi Bednarczykowi za przygotowanie uczniów do zawodów sportowych. Mamy nadzieję, że kolejny rok będzie również owocny a nawet lepszy.