Światowy Dzień Poezji

Światowy Dzień Poezji – święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Jego celem jest promocja czytani, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie.

Dlatego biblioteka szkolna PSP w Jastrzębiu  włączyła się w obchody tegoż święta, poprzez zorganizowanie zajęć bibliotecznych dla uczniów klasy trzeciej pt. „Wędrówka po Polsce z poezją”. Do prowadzenia zajęć zaproszono uczennice z gimnazjum, które to czytały uczniom wiersze dotyczące naszych miast m.in. Krakowa, Warszawy, Torunia , Łodzi  itp.  Starsi uczniowie chętnie zaangażowali się w przygotowanie zajęć dla młodszych kolegów, pokazali wybrane miasta na mapie, przybliżyli twórczość i sylwetki sławnych Polakach związanych z wybranymi miastami. Na zakończenie odbył się wesoły quiz wiedzy o miastach. W wesołym rytmie trzecioklasiści opuścili bibliotekę szkolną tworząc pociąg i recytując wspólnie ze starszymi uczniami „Lokomotywę „ – ulubiony wiesz J. Tuwima.

Spotkanie nie tylko popularyzowało literaturę, lecz także dostarczało wielu informacji o miastach Polski i sławnych Polakach.

Ponadto biblioteka pamiętała o tym szczególnym dniu i zapraszała do wypożyczenia wszystkich czytelników – ulubionego tomiku  poezji lub do wybranych wesołych wierszyków, które uczniowie mogli wybrać
z przygotowanej wystawy wierszy znanych pisarzy mi.in J. Tuwima, W.Chotomskiej, J. Kerna, D. Wawiłow, J. Brzechwy , W. Szymborskiej itp .

Nad całością zajęć czuwała pani bibliotekarka Maria Sasal.

Kliknij na obrazek