Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

W dniu 3 kwietnia 2024 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Autyzmu. Uczniowie i nauczyciele przybyli do szkoły ubrani w niebieskie stroje, wyrażając swoje wsparcie dla osób dotkniętych tym zaburzeniem.
Pedagog szkolny, Pani Mariola Majstrak, poprowadziła prelekcję, podczas której wyjaśniła dzieciom, czym jest autyzm oraz jak należy traktować osoby z tym zaburzeniem. Była to okazja do zrozumienia, empatii i propagowania świadomości na temat różnorodności w społeczeństwie.
Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i dyskusji na temat autyzmu, co sprzyjało lepszemu zrozumieniu tej tematyki. Dzieci otrzymały również wskazówki dotyczące tego, w&nbspjaki sposób mogą być przyjazne i pomocne wobec swoich rówieśników z autyzmem. Obchody Dnia Autyzmu były ważnym wydarzeniem, które promowało akceptację, zrozumienie oraz szacunek dla wszystkich członków społeczności szkolnej. Osiągnęliśmy cel propagowania wrażliwości i&nbspotwartości na różnorodność, co stanowi istotną część naszej misji edukacyjnej.