Szkoła pamięta…

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu  włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”.

29 października 2019r ,w czasie, kiedy w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych-klasa IVa wraz z p.J. Król i p. M. Majstrak odwiedziła cmentarz parafialny w Jastrzębiu wspominając i paląc znicze zarówno na grobach bliskich zmarłych z rodzin uczniów, na grobach Nieznanych Żołnierzy oraz zasłużonych i cenionych w naszej społeczności, którzy zapisali się w historii  lokalnej.

Taka akcja uwrażliwiła  młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bliskich zmarłych, o bohaterach naszej wolności, oraz o tych, którzy są związani z historią danego miejsca czy regionu.