Szkolimy się…

Ocenianie kształtujące to sposób pracy nauczyciela i uczniów, który polega na systematycznym pozyskiwaniu informacji o przebiegu procesu uczenia się. Dzięki niemu nauczyciel może modyfikować dalsze nauczanie i dawać uczniom informację zwrotną pomagającą im w nauce. Aby jeszcze bardziej wzmocnić proces nauczania naszych podopiecznych grono pedagogicznej PSP w Jastrzębiu wzięło udział w kolejnym szkoleniu, tym razem dotyczącym oceniania kształtującego. Uczestnicy poszerzyli swoje wiadomości z tego zakresu oraz dowiedzieli się  jak w praktyce  wykorzystać OK. Spotkanie przygotowane wspólnie z p. Anną Gałązką i p. Zbyszkiem Tomczykiem poprowadziła p. Beata Leśniewska.