„Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch kontynentów – nasz patron”

W PSP w Jastrzębiu każdego roku w lutym obchodzimy Święto Patrona Szkoły. Wówczas
to uczniowie biorą udział w uroczystym apelu, podczas którego przypominają  zebranym: kim był, jak żył i czego dokonał? Ten Wielki Polak Tadeusz Kościuszko. Obecny rok niestety uniemożliwił nam tak uroczyste obchody, dlatego też o Tadeuszu Kościuszce uczniowie rozmawiali ze swymi wychowawcami na lekcjach wychowawczych oraz na lekcjach historii. W naszej szkole w lutym zorganizowano także symboliczny konkurs plastyczny poświęcony patronowi. Wzięło w nim udział 14 uczniów z klas I – VI. Pięciu z klas 5 – tych i 6 – tych oraz 9 z klas 1 – szych. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy odwagi. Na szczególne wyróżnienie zasłużyły prace: Joanny Tomczyk (kl. I), Marcela Majstraka (kl. I), Antoniny Ziomek (kl. I), Antoniego Blacharskiego (kl. V), Natalii Karbarz (kl. VI) i Piotra Bąka (kl. VI). Wasza aktywność i zaangażowanie pokazuje, że i podczas nauki zdalnej można brać udział w życiu szkolnym. Dlatego też życzymy Wam dalszych sukcesów, nieustającej motywacji i chęci do podejmowania dodatkowych działań, a uczniów mniej odważnych zachęcamy do promowania siebie i swoich możliwości, bo jak mawiał Tadeusz Kościuszko:  „ Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad samym sobą”.

Organizatorzy:
Magdalena Korzeniowska
Beata Leśniewska