„Tadeusz Kościuszko Our Hero”

Dnia 10 listopada 2023 r. w naszej szkole  odbyło się rozstrzygnięcie konkursu języka angielskiego pt. „Tadeusz Kościuszko Our Hero”. Głównym celem konkursu było napisanie biografii patrona szkoły, Tadeusza Kościuszki, w języku angielskim. Komisja konkursowa, składająca się z pani Hanny Grzyb, Katarzyny Kacy i Doroty Stępień, podjęła trudne zadanie wyłonienia zwycięzców spośród ambitnych uczestników.

Po starannej ocenie prac konkursowych, z ogromną radością ogłoszono laureatów. Na pierwszym miejscu znalazł się Bartosz Derleta, który wykazał się szczególnym talentem w opisywaniu życia i dokonań Tadeusza Kościuszki. Drugie miejsce zajęła Amelia Jasińska, a trzecie Anastazja Tomczyk. Prace uczniów zostały docenione za wysoki poziom językowy, oryginalność oraz głęboką znajomość historii patrona szkoły. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie i wysiłek w przygotowanie ciekawych biografii. Dziękujemy również członkom komisji za zorganizowanie konkursu ich trud w wyłonieniu najlepszych prac. Wydarzenie to z pewnością przyczyniło się do rozwijania umiejętności językowych uczniów oraz poszerzenia ich wiedzy na temat Tadeusza Kościuszki, bohatera narodowego i patrona naszej szkoły.