UCZESTNICY AKCJI PASZPORTU CZYTELNICZEGO

Biblioteka szkolna ogłosiła na czas wakacji akcję pt. „Paszport Czytelniczy”, której celem było propagowanie  czytelnictwa.            
Uczniowie, którzy wzięli udział w tej akcji otrzymali DYPLOMY i zakładki do książek. Oto nasi laureaci: