Warsztaty z uzależnień behawioralnych

Przez 2 dni w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębiu odbywały się warsztaty
z uzależnień behawioralnych
prowadzone przez panią psycholog. Warsztatami zostali objęci uczniowie klasy od 1 do 7.
Uczniowie uczestniczyli w warsztatach poruszających tematy zgodnie z zaobserwowanymi potrzebami grup klasowych. I tak klasy:

  • 2, 3, 1, 4- temat: „Przygoda w sieci”.
  • 5 – temat: „ZUI- nie daj się wciągnąć”.
  • 6, 7 – temat: „Zdrowo żyć- sobą być”.

Warsztaty dla klas 1-4  ukazywały zagrożenia spowodowane nadmiernym korzystaniem
z komputera. Miały na celu naukę odpowiedniego korzystania z mediów, by  stały się one pomocnym źródłem w nauce, rozwoju i rozrywce. Zajęcia kształtowały w nich postawę rozważnego posługiwania się telefonami komórkowymi, komputerami i telewizją.

Tematyka dla klasa 5 obejmowała świadomy i odpowiedzialny odbioru informacji przekazywanych przez media, uświadamiając uczniom zagrożenia płynące z Internetu, a także pokazując jak pozostać sobą w wirtualnym świecie.
              Natomiast dla młodzieży klas 6 i 7 głównym celem zajęć było omówienie wpływu mediów
 na kształtowanie się obrazu idealnego mężczyzny i idealnej kobiety. Poruszono w nim także problemy zaburzeń jedzenia i wpływu tych zaburzeń na zdrowie.
              Wszyscy uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach, zdobywając wiedzę i umiejętności na temat sposobów radzenia sobie z zagrożeniami płynącymi ze świata wirtualnego.