Wybory SU

„Samorządna szkoła powinna być jak drużyna sportowa: wygrać można tylko wtedy, gdy grają wszyscy, a nie tylko gwiazdy. (…) W samorządnej szkole nie tylko się błyszczy, nie tylko jest się podziwianym, ale trzeba pracować, i to nie dla siebie, lecz dla innych.”

J. Radziewicz

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Jego członkiem zostaje się w chwili przyjęcia do szkoły. Jest on demokratyczną organizacją uczniów dla uczniów.

Aby zachować ład i porządek spośród wszystkich uczniów, w drodze demokratycznych wyborów wybierany jest Zarząd SU, który w imieniu całego samorządu podejmuje bieżące decyzje i jest odpowiedzialny za koordynację działań ogólnoszkolnych. Poza reprezentowaniem uczniów i dbaniem o ich prawa umożliwia uczniom realizację własnych pomysłów związanych z uatrakcyjnieniem i organizacją szkolnego życia.

W środę, 22 września odbyły się w naszej szkole wybory do Zarządu SU. Wszyscy uczniowie oddawali swoje głosy w głosowaniu powszechnym i równym, które następnie zostały komisyjnie sprawdzone i podliczone.

Spośród 18 kandydatów, będących przedstawicielami poszczególnych klas społeczność szkolna wybrała swoich pięciu przedstawicieli.

  • Julia Węgrzyn – przewodnicząca
  • Amelia Figarska – zastępca przewodniczącej
  • Zuzanna Piasecka – skarbnik
  • Katarzyna Surdy – sekretarz
  • Mateusz Gromek – członek SU

Opiekę nad SU będą sprawowali p. Agnieszka Gniadek, Julita Król oraz pan Leszek Mąkola.

Życzymy owocnej pracy.