ZAPRZYSIĘŻENIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Nowy Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu, wybrany na rok szkolny 2021/2022, rozpoczął oficjalnie swoją działalność.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Jego członkiem zostaje się w chwili przyjęcia do szkoły. Jest on demokratyczną organizacją uczniów dla uczniów.

Aby zachować ład i porządek spośród wszystkich uczniów, w drodze demokratycznych wyborów wybierany jest Zarząd SU, który w imieniu całego samorządu podejmuje bieżące decyzje i jest odpowiedzialny za koordynację działań ogólnoszkolnych. Poza reprezentowaniem uczniów i dbaniem o ich prawa umożliwia uczniom realizację własnych pomysłów związanych z uatrakcyjnieniem i organizacją szkolnego życia.

W środę, 22 września odbyły się w naszej szkole wybory do Zarządu SU. Wszyscy uczniowie oddawali swoje głosy w głosowaniu powszechnym i równym, które następnie zostały komisyjnie sprawdzone i podliczone.

Spośród 18 kandydatów, będących przedstawicielami poszczególnych klas społeczność szkolna wybrała swoich pięciu przedstawicieli.

  • Julia Węgrzyn – przewodnicząca
  • Amelia Figarska – zastępca przewodniczącej
  • Zuzanna Piasecka – skarbnik
  • Katarzyna Surdy – sekretarz
  • Mateusz Gromek – członek SU

Opiekę nad SU będą sprawowali p. Agnieszka Gniadek, Julita Król oraz pan Leszek Mąkola.

W czwartek 28 października odbyło się zaprzysiężenie nowo wybranych członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Cała uroczystość, pomimo obecności jedynie przedstawicieli klas wynikającej z trudnej sytuacji epidemiologicznej przebiegła w podniosłej atmosferze. Najpierw dokonano prezentacji składu Rady SU, wymieniając funkcje poszczególnych osób, po czym nastąpiło uroczyste ślubowanie. Towarzyszyło mu odśpiewanie hymnu oraz obecność pocztu sztandarowego. Nowy zarząd SU ślubował:

  • „godnie reprezentować uczniów naszej szkoły,
  • dbać o dobre imię szkoły i troszczyć się o jej wizerunek
  • rzetelnie wypełniać powierzone obowiązki,
  • z szacunkiem odnosić się do nauczycieli i pracowników szkoły”.

Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor Beata Przytuła-Bińkowska. Przypomniawszy wszystkim jaką rolę odgrywa SU, o prawach i obowiązkach związanych z praca w Radzie SU, pogratulowała jej nowym członkom sukcesu, jakim było osiągnięcie tak dobrych wyników w wyborach. Życzyła im owocnej i satysfakcjonującej pracy.