Zarząd SU wybrany!

W dniu 27.09.2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu odbyły się wybory zarządu Samorządu Uczniowskiego. Po złożeniu podpisu na liście obecności, uczniowie zaznaczali nazwisko kandydata na kartach do głosowania, które następnie wrzucali do przygotowanej urny wyborczej. Bezpośrednio po głosowaniu komisja wyborcza wraz z opiekunką Katarzyną Kwintal podliczyła głosy.

Zgodnie z regulaminem, spośród przedstawicieli klas IV – VI, w wyniku demokratycznego głosowania powołano nowy zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

  • Antoni Walkiewicz – przewodnicząca
  • Julia Węgrzyn – zastępca
  • Kacper Serwa – sekretarz

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej oraz satysfakcjonującej pracy na rzecz społeczności uczniowskiej!