Życzenia od władz Gminy Jastrząb

Ze wszystkich stron napływają dziś do nas życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Szczególnie miłe, bo okraszone wiązanką kwiatów, dotarły z Urzędu Gminy w Jastrzębiu, od p. Wójta Andrzeja Brachy i Przewodniczącego Rady Gminy, p. Sławomira Bińkowskiego: