Dzieciństwo bez próchnicy

Przedszkolaki z ZSP PSP im. T. Kościuszki w Jastrzębiu biorą udział w projekcie „EDUKACJA, PROMOCJA I PROFILAKTYKA W KIERUNKU ZDROWIA JAMY USTNEJ SKIEROWANA  DO MAŁYCH DZIECI, ICH RODZICÓW, OPIEKUNÓW I WYCHOWAWCÓW” WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ, KTÓREGO WSPÓŁFINANSOWANIE KRAJOWE ZAPEWNIA MINISTER ZDROWIA. Głównym celem projektu jest obniżenie częstości występowania próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym. W związku z przystąpieniem do projektu otrzymaliśmy różne materiały: szczoteczki i pasty do zębów dla dzieci, ulotki informacyjne dla rodziców i dzieci, pakiety edukacyjne dla nauczycieli, plakat informacyjny, płytę DVD z filmem edukacyjnym oraz maskotki, które codziennie przypominają dzieciom o myciu zębów. Realizacja projektu w szkole rozpoczęła się od spotkania z rodzicami, na którym zostały przedstawione dwie prezentacje: „Choroba próchnicowa dzieci w wieku 0 – 5 lat w Polsce i na świecie” oraz „Opieka stomatologiczna nad dzieckiem w wieku 0 – 5 lat, kryteria profilaktyki i leczenia.” Przedszkolaki miały zorganizowane spotkanie ze stomatologiem – p. Karoliną Banaszczyk, na którym  dowiedziały się, jak dbać o higienę jamy ustnej, rozpoznawały  zdrowe  i szkodliwe produkty dla zębów, uczyły się prawidłowego szczotkowania.  Dzieci obejrzały film edukacyjny, otrzymały szczoteczki i pasty do zębów. Dostały ulotki, w których zaznaczają każdy dzień mycia ząbków, a rodzice broszury informacyjne związane z projektem.  Na zajęciach odbywają się pogadanki na temat higieny jamy ustnej, właściwego odżywiania, wspomagane ilustracjami, opowiadaniami oraz ciekawymi kartami pracy. Nauczycielki wykorzystują materiały, które otrzymały z projektu oraz własne pomysły. Odbył się również konkurs plastyczny „ Wiem, jak dbać o higienę jamy ustnej”, w którym dzieci z oddziałów „0” (z pomocą dorosłych) mogły przedstawić w formie prac plastycznych zdobyte na zajęciach wiadomości. Wszystkie działania związane z realizacją projektu, materiały edukacyjne przekazane dzieciom i rodzicom,  z pewnością wpłyną na wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej.

Kliknij aby przejść do galerii
Kliknij aby przejść do galerii
Kliknij aby przejść do galerii
, Kliknij aby przejść do galerii