ILOŚĆ WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK przez uczniów PSP w Jastrzębiu w roku szkolnym 2014/15

ILOŚĆ WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK przez uczniów   PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTWOWEJ w Jastrzębiu  w roku szkolnym 2014/15

ILOŚĆ WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK
przez uczniów
oddziału przedszkolnego PSP
w Jastrzębiu  w roku szkolnym 2014/15

kl o