Wybory do Zarzadu SU

Dziś odbyły się wybory do Zarządu SU. Komisja w składzie Kinga Kloch, Kamila Kobierska i Bartosz Sadza czuwali nad prawidłowym przebiegiem glosowania. W wyborach wystartowalo 8 kandydatów. Oto ich lista i ilość głosów jakie zdołali zdobyć:

Hubert Sasal                              56

Julita Stanik                              53

Sylwia Ciałek                             24

Jakub Januszek                         22

Ilona Sorsa                                19

Magda Wanat                           15

Ewa Sasin                                   8

Kamila Kazimierska                   7

Do Zarządu dostało się pięć osób z największą ilością zebranych głosów. Przewodniczącym Szkoły został Hubert Sasal,  wiceprzewodniczącymi Julita Stanik i Sylwia Ciałek, Skarbnikiem Jakub Januszek a Sekretarzem Ilona Sorsa. Gratulujemy zwycięzcom!!!