ILOŚĆ WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK przez uczniów PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTWOWEJ w Jastrzębiu w roku szkolnym 2014/15