21 MARCA – ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny to także święto poezji, która uwrażliwia i pozwala zrozumieć to, co zostało napisane „między wierszami”. Światowy Dzień Poezji ustanowiony z inicjatywy UNESCO w 1999 roku jest dniem promocji czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. W PSP w Jastrzębiu Biblioteka Szkolna wspólnie z nauczycielami klas przedszkolnych (5-ciolatków) zorganizowali dzień czytania  poezji.  Zajęcia w klasach rozpoczęły się od głośnego czytania znanych i lubianych wierszy J. Brzechwy, Tuwima , Chotomskiej itp. Po wysłuchaniu czytanych wierszy nie zabrakło wesołych gier i zabaw związanych z przeczytanym tekstem, układano puzzle, a następnie przygotowano dla uczniów kolorowanki. Malowano m.in. wiesze J. Brzechwy „Kaczka Dziwaczka”, „Entliczek-pentliczek” itp. Powstały piękne prace, które wyeksponowano na tablicach.
 W bibliotece zorganizowano wystawę „Najpiękniejszych wierszy”, która cieszyła się wielkim powodzeniem przez najmłodszych czytelników. Była to świetna promocja czytania.