Realne zagrożenia w wirtualnym świecie

 

Cyberprzemoc- przemoc  rówieśnicza w sieci (cyberbullying) to przemoc rówieśnicza z użyciem Internetu i telefonów komórkowych. Jest to jedno
z poważniejszych i bardziej powszechnych zagrożeń, z jakimi mogą mieć kontakt młodzi internauci.

Najpopularniejsze formy Cyberprzemoc to:

 • publikowanie ośmieszających filmów i zdjęć,
 • publikowanie wulgarnych i ośmieszających komentarzy i wpisów,
 • włamywanie na konta serwisów społecznościowych,
 • nękanie telefonami i SMS-ami,
 • podszywanie się pod inne osoby,
 • wykluczanie ze społeczności internetowych.

 

Szkodliwe treści– to materiały, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój
i psychikę dzieci i młodzieży.

Na takie treści dzieci mogą trafić świadomie lub przypadkowo, np. poprzez mylne wyniki wyszukiwania, spam, reklamę.

Do treści szkodliwych zalicza się głownie:

 • Materiały pornograficzne.

Pornografia w sieci jest ogólnie dostępna. Bywa elementem gier. Kontakt z tego typu treściami może powodować fałszywe wyobrażenie o seksualności człowieka. Częste oglądanie takich materiałów może również prowadzić do uzależnienia.

 • Obrazy i filmy prezentujące przemoc i okrucieństwo.
 • Treści ksenofobiczne i rasistowskie- tzw. mowa nienawiści, hejt

Treści tego typu dostępne są głównie we wpisach i komentarzach na forach internetowych i serwisach społecznościowych. Powszechność hej tu w sieci może osłabić wrażliwość dziecka na wulgarny język, uczyć nietolerancji,

w konsekwencji zachęcać do naśladownictwa tego typu postaw i zachowań.

 • Treści promujące zachowania autodestrukcyjne, takie jak: zażywanie narkotyków, anoreksja, samookaleczanie lub samobójstwo.

Tego typu treści, dostępne są głownie na stronach, forach i w społecznościach internetowych, mogą prowadzić.

 

Seksting– to rejestrowanie i przesyłanie swoich nagich lub półnagich zdjęć

za pomocą telefonu komórkowego lub innego urządzenia podłączonego

do Internetu.

Seksting – wśród młodzieży jest zjawiskiem powszechnym- ponad połowa nastolatków deklaruje, że materiały tego typu są wymieniane wśród ich znajomych.

Niebezpieczne kontakty- ze względu na nieprzewidywalne konsekwencje niebezpieczne kontakty w sieci uznaje się za jedno z poważniejszych zagrożeń dla dzieci online.

Najpoważniejsze formy niebezpiecznych kontaktów online:

 • uwodzenie dziecka,
 • wyłudzanie od dziecka materiałów o charakterze erotycznym,
 • angażowanie dziecka w rozmowy o seksie,
 • wyłudzanie danych osobowych lub innych informacji w celach popełnienia przestępstwa przeciwko dziecku lub rodzinie,
 • nakłanianie dziecka do podejmowania zachowań zagrażających jego zdrowiu, a nawet życiu (np. zażywania narkotyków, namawianie do samookaleczeń).

 

Pamiętaj !

 • Ustal zasady z dzieckiem odnośnie korzystania przez niego z Internetu np. w formie umowy.
 • Przekonaj dziecko, że nie wszyscy w Internecie są naprawdę tym, za kogo

się podają. Naucz je zasady ograniczonego zaufania do osób które poznają

online.

 • Pobierając aplikacje na urządzenia mobilne ze sklepów internetowych
  ( Google Play, iStore), sprawdzaj opis gier. Szczególnie uwagę zwróć na zalecany wiek użytkownika.
 • Szukaj w sieci recenzji stron, aplikacji i gier, które udostępniasz dziecku, fragmenty gier znajdziesz np. w serwisie Youtube.
 • Zwrócą uwagę dziecka na zamieszczane przez nie komentarze lub statusy. Nie mogą być wulgarne, obrażające itp.
 • Wykorzystaj oprogramowanie filtrujące i programy kontroli rodzicielskiej

w komputerze dziecka.

 • Przekaż dziecku, że powinno ignorować i usuwać wszelkie internetowe zaczepki, ataki lub złośliwości pod swoim adresem, w a przypadku gdy się powtarzają- zgłosić je moderatorowi serwisu. Reagowanie na nie agresją prowadzi jedynie do ich eskalacji.
 • Porozmawiaj z dzieckiem o zdjęciach i filmikach, które publikuje

na profilu, powinno unikać zdjęć, o ośmieszających (siebie i innych)

charakterze erotycznym , które mogą być wykorzystane przeciwko   niemu.

 

Szukasz pomocy

 

Zawiadom policją jeśli doszło do złamania prawa.

Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Zadzwoń pod bezpłatny numer telefonu 0 800 100 100

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka- 800 12 12

Odwiedź strony Internetowe:

www.helpline.org.pl

www.dyzurnet.pl – serwis, który przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych

treści znalezionych w Internecie.