Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu