Oświadczenie że dzoecko nie było objęte wczesniejszą edukacją przedszkolną

Oświadczenie że dzoecko nie było objęte wczesniejszą edukacją przedszkolną