Aktualizacja rozkładu jazdy od 31 maja

Rozkład od 31. 05. 2021r
Przyjazdy Odjazdy
PONIEDZIAŁEK
7 00  Stacja (bloki) +745 G. Plebańskie + Śmiłów

8 05  Kuźnia + Bloki

8 25  G. Plebańskie19 + Śmiłów + Orłów

9 20   Kuźnia + Bloki + L. Górne + Śmiłów

 13 35 Kuźnia + Wola +Bloki+ G. Plebańskie19 + Śmiłów + Orłów
 14 30 G. Plebańskie19 + Śmiłów + Orłów+ Kuźnia + Bloki  

 16 05 G. Plebańskie19 + Śmiłów + Orłów + Kuźnia + Bloki + L. Górne

WTOREK
7 00  Stacja (bloki) + 745 G. Plebańskie + Śmiłów + Orłów

8 05  G. Plebańskie19 + Śmiłów + Orłów

8 25  Kuźnia + Bloki + L. Górne

9 30  Bloki

13 35 Kuźnia + Wola + Bloki + G. Plebańskie19 + Śmiłów + Orłów

15 15 G. Plebańskie19 + Śmiłów + Orłów + Kuźnia + Bloki + L. Górne

16 05 Kuźnia + G. Plebańskie19 + Śmiłów + Orłów

ŚRODA
7 00  Stacja (bloki)

8 05  Kuźnia +  Bloki + L. Górne

8 25  G. Plebańskie19 + Śmiłów + Orłów

  

13 35 Kuźnia + Bloki + G. Plebańskie19 + Śmiłów + Orłów

15 15 Kuźnia + Bloki + L. Górne + G. Plebańskie19 + Śmiłów + Orłów

16 05 Śmiłów + Orłów + Kuźnia

CZWARTEK
7 00 Stacja (bloki)

8 05  G. Plebańskie19 +Śmiłów+  Orłów

8 25  Kuźnia + Bloki + L. Górne

 

13 35 Kuźnia + Bloki  + G. Plebańskie19 + Śmiłów + Orłów

1515 G. Plebańskie19 + Śmiłów + Orłów + Kuźnia + Bloki + L. Górne

16 05 Śmiłów + Orłów

PIĄTEK
7 00  Stacja (bloki)

8 05  Kuźnia + Bloki + L. Górne

8 25  G. Plebańskie19 + Śmiłów + Orłów

 

13 35 Kuźnia + Bloki + G. Plebańskie19 + Śmiłów + Orłów
15 15  Kuźnia + Bloki + L. Górne + G. Plebańskie19 + Śmiłów + Orłów

16 05 G. Plebańskie19 + Śmiłów + Orłów + Kuźnia