Bądźmy ambasadorami Spisu Rolnego!

Jastrząb, 31.08.2020 r. Pracownicy Urzędu Gminy i jednostek podległych Powszechny Spis Rolny 2020 Szanowni Współpracownicy, Od kilu tygodni w naszej gminie trwają intensywne prace związane z Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Powołane w czerwcu br. Gminne Biuro Spisowe przeprowadziło już rekrutację rachmistrzów, a na stronie internetowej Urzędu coraz częściej pojawiają się wpisy informujące o tegorocznym spisie rolnym. Promowanie spisu rolnego to nasze wspólne zadanie z Wojewódzkim Biurem Spisowym. Gorąco zachęcam Państwa do przekazywania informacji o spisie znajomym rolnikom lub członkom rodziny np. poprzez udostępnianie postów na ten temat na swoich kontach społecznościowych. Włączenie się w akcję promocyjną w roli ambasadorów spisu to realne wsparcie dla kolegów i koleżanek z Gminnego Biura Spisowego, którzy informują naszych rolników o tym badaniu. Spis rolny potrwa od 1 września do 30 listopada. Obowiązkową formą udziału w spisie jest samodzielne wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Dla osób, które nie mogą się spisać samodzielnie, planowane jest uruchomienie punktu spisowego w gminie wraz z asystą. Rolnicy, a właściwie użytkownicy gospodarstw rolnych, będą też mogli spisać się przez telefon lub w trakcie wywiadu bezpośredniego z rachmistrzem w gospodarstwie. Powszechny Spis Rolny to najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat, obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. Dzięki uzyskanym podczas spisu informacjom lokalne, regionalne i krajowe instytucje mogą prowadzić działania wspierające rolników, tworzyć strategie wspierające społeczności wiejskie, podejmować skuteczne decyzje zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe, ważne dla nas wszystkich. Dane spisowe są też kluczowe podczas ustalania unijnych dopłat dla rolnictwa. Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 dostępnych jest na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Można również skorzystać z Infolinii Spisowej, dzwoniąc pod nr 22 279 99 99 w. 1. Ważne informacje o spisie rolnym można znaleźć na stronie internetowej naszego urzędu oraz w mediach społecznościowych. Organizacja Powszechnego Spisu Rolnego 2020, w tym trudnym i nieprzewidywalnym czasie, to dla nas wszystkich duże wyzwanie. Mam nadzieję, że dzięki naszemu zaangażowaniu w promocję spisu, użytkownicy gospodarstw rolnych z terenu naszej gminy skorzystają z możliwości samodzielnego spisu przez Internet, metody udostępnionej w trosce o ich bezpieczeństwo i wygodę. Z wyrazami szacunku Gminny Komisarz Spisowy