Częściowo przechodzimy w tryb zdalny!

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 1870) od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.

uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Oddziały przedszkolne i klasy 1-3 szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Zdalne nauczanie realizowane będzie poprzez zajęcia prowadzone przez nauczycieli za pomocą poznanej już dobrze przez uczniów aplikacji Mictrosoft Teams. Materiały będą także wysyłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminajastrzab/

Zajęcia online oraz godziny konsultacji z nauczycielem przedmiotu będą prowadzone zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Kontakt Rodzic – Nauczyciel odbywać się będzie za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Dowozy do oraz ze szkoły uczniów klas 1 – 3 ulegną zmianie. Informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronie szkoły w zakładce ,,autobus szkolny”.

Dyrektor szkoły

Beata Przytuła – Bińkowska