Napisz List do Taty!

Drodzy Czytelnicy,

informujemy o 6 edycji konkursu List do Taty, którego organizatorem jest Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP we współpracy z Zespołem Tato.Net Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego. Patronat honorowy nad konkursem objął Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.
 
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na ważną rolę ojca w rodzinie oraz propagowanie przykładów dobrego ojcostwa.
 
Regulamin konkursu: