Nie hejtuj, apeluje Policja!

Internet jest częścią naszego życia, coraz częściej możemy się tam spotkać z negatywnymi, krzywdzącymi, pełnymi nienawiści komentarzami, często kłamliwymi. Zdarzają się również wrzucane do Sieci nagrania, obrazki, memy itp., które mają na celu ośmieszenie, gnębienie, obrażanie.

Zjawisko z jakim mamy do czynienia to tzw. hejt, czy też mowa nienawiści, które występuje najczęściej na różnych portalach społecznościowych, forach, czy stronach internetowych.

Użytkownicy w Internecie czują się anonimowi i przekraczają granice dopuszczalnej krytyki i wolności słowa. Zapominają, że nawet ukrywając swoją tożsamość pod pseudonimem, są osobami tylko pozornie anonimowymi, co daje możliwość pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej.

Stereotypy i uprzedzenia są najczęstszymi z powodów hejtowania kogoś w Internecie. Ofiarami padają przedstawiciele mniejszości narodowych, religijnych a także osoby o odmiennych poglądach seksualnych czy innym kolorze skóry.

Polski Kodeks Karny zabrania publicznego propagowania ustroju totalitarnego, nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych czy też wyznaniowych, a także pomawiania lub znieważania innych osób.

Bardzo ważna jest profilaktyka, edukacja społeczeństwa, jak również brak pobłażliwości na tego typu zjawiska, co z pewnością wpłynie na ograniczenie ich występowania. Trzeba uczyć od najmłodszych lat jak działa Internet, czym jest hejt i jak przestrzegać kultury dyskusji. Każdy ma możliwość publicznego wyrażania swoich poglądów. Nie każda wypowiedź negatywna umieszczona w Internecie stanowi przestępstwo.

W wirtualnej rzeczywistości nikt jednak nie jest bezkarny. Musimy poważnie traktować wszystkie przejawy mowy nienawiści. Umniejszanie znaczenia jakiegokolwiek hejtu nie powoduje, że traci on realnie na sile. Jest wręcz odwrotnie. Lepiej więc dwa razy zastanowić się zanim zacznie się kogoś obrażać w Internecie. Nie kierujmy się impulsami i nie podejmujmy decyzji w gniewie, ponieważ mogą one rzutować na nasze dalsze życie oraz naszych bliskich.

W ramach realizacji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020, na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Komenda Główna Policji nagrała spot profilaktyczny
o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży. Zachęcamy do obejrzenia umieszczonego pod tekstem spotu, skierowany jest on głównie do rodziców, na których spoczywa konieczność przygotowania dziecka do bezpiecznego korzystania z nowych mediów.

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu