Porady ministerstwa dotyczące zdalnej nauki w klasach I – III